fredag 29 oktober 2010

373

hur kan man gå från det här ska vi spela på vår dotters dop till jag vill inte kämpa för oss så fort? hur fan?

Inga kommentarer: